Zdjęcie

Sygnatura: OK_012298
1.05.1971, Gdańsk, Polska.
Pochód pierwszomajowy, manifestanci z hasłem: "Żądamy [...] poległych stoczniowców".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA.