Zdjęcie

Sygnatura: CZARNOCKI_063
wrzesień-październik 1981, Gdańsk, Polska.
Obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Fiat 126p z uczestnikami Zjazdu.
Fot. Maciej Czarnocki, zbiory Ośrodka KARTA.