Zdjęcie

Sygnatura: CZARNOCKI_401
9.05.1982, Warszawa, Polska
Układanie krzyża kwietnego na placu Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) upamiętniającego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tle widać godło Polski.
Fot. Maciej Czarnocki, zbiory Ośrodka KARTA