Kolekcje

Fotografia Kazimierza Seko
1977. Spotkanie z górnikami. Fot. Kazimierz Seko / Ośrodek KARTA

Kazimierz Seko urodził się w 1917, zmarł w 2006 roku. Jego fotografie dokumentują życie codzienne i polityczne PRL lat 50., 60. i 70., głównie na Śląsku, gdzie osiadł po II wojnie światowej po wyjeździe z rodzinnej Galicji. Pracował dla Centralnej Agencji Fotograficznej, był długoletnim przewodniczącym Śląskiego Klubu Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także członkiem Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Wartość artystyczną i dokumentacyjną jego zdjęć potwierdzają nagrody na wystawach fotografii prasowej, krajowych i zagranicznych (m.in. Dyplomy Honorowe World Press Foto w Hadze w latach 60. czy I Nagroda Publiczności za prasowe zdjęcie roku w Krakowie w 1966). W roku 1974 jako pierwszy spośród polskich fotografów został jurorem konkursu World Press Foto.


Sygnatura kolekcji: OK_1335