Zdjęcie

Sygnatura: TARAN_0690
08.11.1968, Warszawa, Polska.
Dekoracje propagandowe z okazji V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA [68-241]

Słowa kluczowe