Zdjęcie

Sygnatura: TARAN_0692
24.10.1968, Warszawa, Polska.
V Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Za stołem prezydialnym, drugi od lewej I Sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA [68-241]

Słowa kluczowe