Zdjęcie

Sygnatura: TARAN_0748
Czerwiec 1968, Warszawa, Polska.
Nauka gry na akordeonach w Domu Kultury na Żoliborzu.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA [68-314]