Zdjęcie

Sygnatura: TARAN_1800
Wrzesień 1971, Warszawa, Polska.
Zwiedzający wystawę kiczów.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA [71-139]