Zdjęcie

Sygnatura: TARAN_5897
1988, Lublin, Polska
Gospodarstwo Zaopatrzeniowe Wojsk Kwatermistrzowskich, kucharki przygotowujące posiłek.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA [88-28]