Zdjęcie

Sygnatura: TARAN_0004_09_2000PIX
21.11.1968, Warszawa, Polska.
Pracownia Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych - studentka dopracowuje rzeźbę z gliny.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA