Zdjęcie

Sygnatura: TARAN_0006_06_2000PIX
21.11.1968, Warszawa, Polska.
Pracownia Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych - formowanie glinienej głowy.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA