Zdjęcie

Sygnatura: TARAN_0265_06
Listopad, 1968, Warszawa, Polska.
Propagandowe dekoracje na V Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na pierwszym planie nowo budowany budynek z hasłami: "Siła partii w zwartości i jedności jej szeregów", "V Zjazd PZPR".
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA