Zdjęcie

Sygnatura: TARAN_0265_12
Listopad, 1968, Warszawa, Polska.
Propagandowe dekoracje na V Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na pierwszym planie dekoracja przed Pałacem Kultury i Nauki z hasłami: "Młodzież Warszawy wita delegatów na V Zjazd PZPR", "ZMS", "Realizujemy program partii".
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA