Zdjęcie

Sygnatura: TARAN_0391
01.05.1963, Warszawa, Polska.
Święto 1 Maja. Dostojnicy państwowi m.in. premier Józef Cyrankiewicz przyjmujący kwiaty od uczestników pochodu.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA [63-46]