Zdjęcie

Sygnatura: OK_013186
Zima 1940-1941, Posiołek 45 - Pierierożdienie, Sierowski rejon, Swierdłowski obwód, ZSRR.
Rodzina Pełczyńskich podczas piłowania drewna na opał.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, album rodzinny udostępnił Włodzimierz Pełczyński.