Kolekcje

 

 

 

Fotografia z kolekcji Adama Poterałowicza
1935, Niskołyz, Polska. Otwarcie Ochronki dla dzieci. Fot. NN / Ośrodek KARTA 

Kolekcja 2 fotografii z otwarcia Ochronki dla dzieci przez Fundację Sabiny i ś.p. Juliana Neuburgów w 1935 w Niskołyzie, w woj. tarnopolskim. Zdjęcia udostępnił Adam Poterałowicz.
 

Numer kolekcji: OK_1360