Zdjęcie

Sygnatura: OK_016588
Przed 1939, Pińsk, woj. poleskie, Polska.
Statek na Pinie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA