Zdjęcie

Sygnatura: OK_022659
Marzec 1989, Warszawa, Polska.
Akcja Ruchu Wolności Słowa. Na transparencie napis "Wolny dostęp do radia i telewizji dla wszystkich grup społecznych".
Fot. Danuta Blus, zbiory Ośrodka KARTA