Zdjęcie

Sygnatura: OK_003911
1957, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Obóz Nagornoje - więźniowie przy choince.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA