Kolekcje

Fotografia z kolekcji Izabelli Tatarkowskiej
Marzec 1919, Lwów. Żołnierze 1 Sekcji Legionów Polskich. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcję tworzy fotografia ukazująca żołnierzy 1 Sekcji Legionów Polskich we Lwowie w marcu 1919 roku. Kolekcję udostępniła udostępniła Izabella Tatarkowska.