Kolekcje

Fotografia z kolekcji Stanisława Mosiejewicza
1920-1921, Polska. 4. z lewej Stanisław Mosiejewicz. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcję tworzy jedna fotografia przedstawiająca grupę osób, wśród których jest Stanisław Mosiejewicz.

Numer kolekcji: OK_1449