Zdjęcie

Sygnatura: OK_012631
Sierpień 1944, Warszawa, Generalne Gubernatorstwo.
Powstanie Warszawskie. Żołnierze AK "Chemik" i Krystyna Wysokińska-Milczarek z grupy powstańców ukrywających się na dachu domu przy ul. Raszyńskiej 58.
Fot. Kazimierz Barański "Cichy", zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Zbigniew Mohuczy-Wachowski