Zdjęcie

Sygnatura: OK_007999
1939, Kołomyja, woj. stanisławowskie, Polska.
Polacy represjonowani w ZSRR. Józef Grefka, policjant zamordowany w Kalininie, na zdjęciu z rodziną: żoną Julianną i córką Janiną.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA