Zdjęcie

Sygnatura: OK_013865
1940, Poltch, III Rzesza Niemiecka.
Polscy żołnierze, więźniowie obozu jenieckiego, trzeci od prawej (za harmonistą) stoi Marceli Ślaski.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, zdjęcia z kolekcji Marcelego Ślaskiego udostępniła Barbara Gleb