Zdjęcie

Sygnatura: POCZTOWKA
Brak daty, brak miejsca.
Pocztówka.
Fot. zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_016], przekazała Urszula Drobniak