Zdjęcie

Sygnatura: OK_1600_0130_0001
1967, Krzyże, woj. olsztyńskie, Polska.
Artyści warszawscy podczas wakacji.
Fot. Bogdan Łopieński, zbiory Ośrodka KARTA