Zdjęcie

Sygnatura: OK_1600_0251_0001
7.06.1979, Brzezinka, Polska.
Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dniach 2-10 czerwca 1979. Duchowieństwo podczas mszy świętej sprawowanej przez Ojca Świętego na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Wśród kapłanów i biskupów byli dawni więźniowie obozów koncentracyjnych.
Fot. Bogdan Łopieński, zbiory Ośrodka KARTA