Zdjęcie

Sygnatura: OK_024724
1945, Volpriehausen, III Rzesza Niemiecka.
Polski obóz przesiedleńczy. Uczniowie z przyobozowej szkoły wraz z nauczycielami na przerwie. W dolnym rzędzie pierwszy od lewej podporucznik Edmund Wojciechowski.
Fot. zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_024], przekazali Dorota i Tomasz Wojciechowscy