Zdjęcie

Sygnatura: OK_024863
1945, Volpriehausen, III Rzesza Niemiecka.
Polski obóz przesiedleńczy. Akademia z udziałem uczniów z przyobozowej szkoły polskiej.
Fot. zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_024], przekazali Dorota i Tomasz Wojciechowscy