Zdjęcie

Sygnatura: OK_024937
10.03.1947, Warszawa, Polska
Nostryfikacja świadectwa ukończenia przez podporucznika Edmunda Wojciechowskiego wyższych kursów nauczycielskich w obozie jenieckim w Dossel.
Fot. zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_024], przekazali Dorota i Tomasz Wojciechowscy