Zdjęcie

Sygnatura: FMW_0001_0026_013
Kwiecień 1989, Gdańsk, Polska.
Manifestacja w związku z rocznicą zbrodni katyńskiej. Działacze Federacji Młodzieży Walczącej z transparentem, 1. z prawej Piotr Wysokiński, 2. z lewej Krzysztof Knap.
Fot. NN, Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej, zbiory Ośrodka KARTA