Zdjęcie

Sygnatura: FMW_0001_0026_035
Kwiecień 1989, Gdańsk, Polska.
Manifestacja w związku z rocznicą zbrodni katyńskiej. Działacze Federacji Młodzieży Walczącej z transparentami, 1. z prawej Robert Licbarski, 2. z prawej Piotr Wysokiński.
Fot. NN, Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej, zbiory Ośrodka KARTA