Zdjęcie

Sygnatura: FMW_0001_0026_040
Kwiecień 1989, Gdańsk, Polska.
Manifestacja w związku z rocznicą zbrodni katyńskiej. Z przodu członkowie Federacji Młodzieży Walczącej z transparentami, 1. z lewej Krzysztof Knap, 4. z lewej Piotr Wysokiński, 5. z lewej Robert Licbarski, 1. z prawej Andrzej Duffek.
Fot. NN, Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej, zbiory Ośrodka KARTA