Zdjęcie

Sygnatura: FMW_0001_0026_048
Kwiecień 1989, Gdańsk, Polska.
Manifestacja w związku z rocznicą zbrodni katyńskiej. z przodu działacze Federacji Młodzieży Walczącej z transparentem, 1. z prawej Tadeusz Duffek.
Fot. NN, Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej, zbiory Ośrodka KARTA