Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0001_0039_005
Przed 20.07.1985, Warszawa, Polska.
Montaż Pomnika Poległym w Służbie i Obronie Polski Ludowej (tzw. "pomnik utrwalaczy") na Placu Żelaznej Bramy. Pomnik została zdemontowany w 1991 roku.
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA