Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0001_0050_004
Maj 1987, Warszawa, Polska.
Grób Nieznanego Żołnierza na placu Zwycięstwa (obecnie plac Piłsudskiego).
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA