Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0003_0001_002
Przed 2.06.1979, Warszawa, Polska.
Przygotowanie ołtarza na placu Zwycięstwa w związku z pierwszą pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski w dniach 2-10 czerwca 1979 roku. 2 czerwca 1979 roku Ojciec Święty odprawił w tym miejscu mszę świętą.
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA