Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0003_0001_009
Przed 2.06.1979, Warszawa, Polska.
Stawianie krzyża na ołtarzu na placu Zwycięstwa w związku z wizytą Jana Pawła II. W dniu 2 czerwca 1979 roku Ojciec Święty odprawił w tym miejscu mszę świętą.
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA