Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0003_0009_149
9.06.1987, Lublin, Polska.
Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dniach 8-14 czerwca 1987 roku. Ojciec Święty opuszcza teren byłego obozu koncentracyjnego w Majdanku, gdzie modlił się przy prochach zamordowanych więźniów.
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA