Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0003_0009_151
9.06.1987, Lublin, Polska.
Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dniach 8-14 czerwca 1987 roku. Wizyta Ojca Świętego na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Majdanku, gdzie Jan Paweł II modlił się przy prochach zamordowanych więźniów obozu oraz dokonał wpisu w księdze pamiątkowej. Obok papieża biskup lubelski Bolesław Pylak.
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA