Zdjęcie

Sygnatura: OK_1700_0007_0002_032
Lata 60., Warszawa, Polska.
Centralny Park Kultury (obecnie Park Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego).
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA