Zdjęcie

Sygnatura: OK_022230
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie, Cesarstwo Rosyjskie.
Północna pierzeja rynku Starego Miasta. Obecnie całość zajmuje Muzeum Historii m.st. Warszawy. Z serii "Stara Warszawa. Serja z 8 widoków. Wydawnictwo A.J. Ostrowskiego w Warszawie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA