Zdjęcie

Sygnatura: OK_1713_0001_0023
Listopad 1969, Arkadijewka, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka.
Pogrzeb Antoniego Jarzębiaka, starszego brata późniejszego męża Luby Jarzębiak, Pawła. Rodzina Jarzębiaków została deportowana 15.04.1945 r. z Łabowy k. Nowego Sącza.
Fot. NN, kolekcja Luby Jarzębiak, zbiory Ośrodka KARTA