Kolekcje

Fotografia z kolekcji Stanisława Kalagi
Przed 1939. Stanisław Kalaga. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Stanisław Kalaga - powstaniec śląski, policjant, więzień obozu w Ostaszkowie, rozstrzelany w Kalininie w 1940 roku.

 

Sygnatura kolekcji: OK_1757