Kolekcje

1940, ZSRR. Stanisław Sawicki. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Stanisław Sawicki podczas pobytu w sowieckim więzieniu. W 1940 r. został skazany na 8 lat łagrów.

 

Sygnatura kolekcji: OK_1761