Kolekcje

Fotografia z kolekcji Jana, Marii i Tadeusza Soleckich
Przed 1939. Jan Solecki. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Jana Solecki - komendant policji w Tarnopolu, aresztowanego w 1939 lub 1940 roku. Prawdopodobnie zamordowany w Katyniu lub w Kozielsku.

 

Sygnatura kolekcji: 1762