Kolekcje

Fotografia z kolekcji Stefana Tarasiuka-Tarasiewicza
Przed 1939. Doktor Stefan Tarasiuk-Tarasiewicz. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Doktor Stefan Tarasiuk-Tarasiewicz - dyrektora Szpitala Miejskiego w Grodnie, więzionego w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Zdjęcie zrobione w latach 30. XX w.

Sygnatura kolekcji: OK_1767