Kolekcje

Stanisław Teofil Dębski z córką Zofią. Fot. NN Ośrodek KARTA

Kolekcję tworzą przedwojenne fotografie Stanisława Teofila Dębskiego - przed wojną był przodownikiem Straży Granicznej. 21 kwietnia 1940 roku aresztowany przez NKWD w Łomży, gdzie pełnił służbę. Jego dalsze losy nie są znane.

 

Sygnatura kolekcji: Ok_1769