Kolekcje

Fotografia z kolekcji Hanny Szamoty-Mayer
Ok. 1920, Polska. Dr med. Tadeusz Szamota. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Dr. med. Tadeusz Szamota - porucznika rezerwy Wojska Polskiego, więźnia obozu w Starobielsku, rozstrzelanego w Charkowie.

 

Sygnatura kolekcji: OK_1773