Kolekcje

Fotografia z kolekcji Sabiny Kamińskiej
Brak daty, Walsrode, Niemcy. Prawdopodobnie baraki dla pracowników przymusowych. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Fotografia przedstawiająca prawdopodobnie baraki dla pracowników przymusowych w Walsrode.

Sygnatura kolekcji: OK_1809